علوم سوم دبستان آب ماده با ارزش

حجم فایل : 1.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا علوم سوم دبستان
آب ماده با ارزش
هو الذی انزل من السماء ماء لکم

او کسی است که نازل کرد از آسمان آب را چرخه ی آب آب دریا ها توسط نور خورشید بخار می شود و به آسمان می روددر آنجا سرد می شود و تشکیل ابر می دهد ،پس از آنکه ابر به اندازه کافی سرد شد تبدیل به باران و برف می شود و از طریق رودخانه ها دوباره به دریا باز می گردد به این عمل چرخه ی آب می گویند میزان آب شور به شیرین بسیر زیاد است (روی کره زمین ) حدودا 3% به 97% آب شیرین آب شور - به دریای بزرگ اقیانوس می گویند. دستمال در آفتاب زودتر خشک می شود آب در آفتاب تبخیر می شود باران و برف وقتی بخار آب (ابر)در آسمان سرد می شود تبدیل به باران و برف می شود .

1- چرا باید در مصرف آب صرفه جویی کرد؟

الف) چون آب دریاها شور است
ب)چون در دنیا آب شور و شیرین وجود دارد
ج)چون آب شیرین روی کره زمین کم است
د)چون با آب شور کشاورزی می کنند سوال 1

2-چه کاری را می توام با آب شور انجام داد؟

الف) شست و شوی لباس
ب)کشاورزی و باغداری
ج)تبدیل به اب شیرین
د)آشامیدن سوال 2 اگر آب بخار نشود رطوبت دما.....................می شود و .......................تشکیل نمی شود سوال 3 زیاد ابر سوال 4 منابع عظیم آب کره زمین کدام ست؟


الف)اقیانوس ها ب) دریا ج)رودها د)چشمه ها کدام یک از شرایط بارش باران نیست؟الف)هوا به اندازه کافی سرد باشد ب)هوا رطوبت کافی داشته باشد

ج)هوا به اندازه کافی گرم باشد د)هوا به اندازه کافی قطرات ریز آب داشته باشد سوال 5

پایان ...